Vänster spalt

Rauman Pohjola-Norden

Pohjola-Norden on kansalaisjärjestö, palvelujärjestö ja asiantuntijajärjestö. Se kartuttaa Pohjola-tietoutta ja edistää kansalaisten ja järjestöjen pohjoismaista yhteistyötä. Se järjestää myös erilaisia seminaareja ja tilaisuuksia, tukee koulujen pohjoismaisuutta ja vaikuttaa viranomaisiin ja päättäjiin.

Rauman Pohjola-Norden ry on perustettu 1981.

 

Pohjola-Norden i Raumo

Pohjola-Norden i Raumo ry är en medborgarorganisation, serviceorganisation och expertorganisation. Föreningen ökar kunskap om Norden och framhäver nordiskt samarbete för medborgare och organisationer. Föreningen ordnar också olika seminarier och evenemang, stöder nordiska element i skolorna samt idkar intressebevakning genom myndigheter och beslutsfattare.

Pohjola-Norden i Raumo är grundad år 1981.
 

 

Höger spalt

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

 

Puheenjohtaja/Ordförande
Ari Laitinen
arilait (at) hotmail.com 
044-320 5002

Varapuheenjohtaja/Vice ordförande
Mirjam Voutilainen

Sihteeri/Sekreterare
Terhi Strömman
tea.stromman (at) gmail.com

Rahastonhoitaja/Kassör
Merja Koponen

Hallituksen jäsenet/Styrelsemedlemmar
Riitta Korhonen

Taisto Heikkilä

Erkki Valovirta

Terhi Strömman

Merja Koponen

Mirjam Voutilainen

 

 

Rauman Pohjola-Nordenin kevätkokous

Rauman Pohjola-Nordenin kevätkokous pidetään Ravintola Everest Himalissa 11.3. 2021 klo 18.00

Laskiaisjippo Tiilivuoren latumajalla

12.2. klo 15.00 alkaen Pohjola-Nordenin ulkoilupäivä Tiilivuorella. Jos lunta, mäenlaskua, jos ei lunta, luontopolku

Lucia-juhla Uudessakaupungissa

Meidät on kutsuttu Uudenkaupungin yhdistyksen järjestämään Lucia-juhlaan 13.12. klo 18.00.